สมัครสมาชิก

  • มีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
  • ตัวอักษรพิมพ์เล็ก (a-z) อย่างน้อย 1 ตัว
  • ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) อย่างน้อย 1 ตัว
  • ตัวเลข (0-9) อย่างน้อย 1 ตัว
  • เช่น En753753
  • เงื่อนไขการสมัครสมาชิก โปรดระบุข้อมูลที่เป็นจริง
  • กรุณาใช้ชื่อจริงที่ตรงกับชื่อบัญชีธนาคารเท่านั้น
  • สมาชิกที่สมัครสมาชิกใหม่จะต้องมีข้อมูลไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิมที่ทางบริษัทมีอยู่ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, หมายเลขบัญชี, E-Mail, IP Address
  • กรณีที่สมาชิกใช้หลาย User โดยมีการเล่นทั้ง 2 ฝั่งสวนทางกัน ทางทีมงานจะตัดสิทธิทันที
  • ทางเราขอสงวนสิทธิ์งดให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่มีการเล่นไม่สม่ำเสมอ หรือ ฝากเงินเพื่อหวังรับโปรโมชั่น เพียงอย่างเดียว และ มีการวางเดิมพันที่ไม่ปกติ หรือ มีพฤติการณ์วางเดิมพันที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎกติกา ของเว็บ หากตรวจสอบพบทางเราจะดำเนินการตัดสิทธิ์โดยทันที